เดินทางไปอำเภอทุ่งสง กับ รถทรัพย์ไพศาลทัวร์

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการเส้นทาง กรุงเทพ-อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ทุกวัน โดยสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง

อำเภอทุ่งสง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช ประมาณ 60 กิโลเมตร ทุ่งสงเป็นอำเภอขนาดใหญ่ ที่มีความสำคัญในด้านธุรกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของนครศรีธรรมราช รองจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญตั้งแต่อดีต เป็นศูนย์กลางการเดินทางทางรถไฟ เนื่องจากรถไฟที่วิ่งผ่านภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดจะต้องผ่านสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ทำให้สถานีรถไฟแห่งนี้คึกคัก และมีเที่ยวรถจำนวนมากในแต่ละวัน

สำหรับการเดินทางด้วยรถทัวร์ ปัจจุบันรถบริษัททรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเส้นทางเดินรถ กรุงเทพ-ทุ่งสง ให้บริการ และเที่ยวรถอื่น ๆ ที่วิ่งผ่านทุ่งสง ดังนั้นท่านจึงสามารถจองตั๋วรถทัวร์ของเรา เพื่อเดินทางไปอำเเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้ทุกวัน

 


แผนที่ตั้ง บขส.ทุ่งสง