รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง  
3 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วมาลี 0 ชั่วโมง  
4 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วอรพรรณ 0 ชั่วโมง  
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดร้านสมหมาย 0 ชั่วโมง  
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง  
8 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง  
9 ชุมพร จุดจอดในเมืองชุมพร 0 ชั่วโมง  
10 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง  
11 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง  
12 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง  
13 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง  
14 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 0 ชั่วโมง  
15 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง  
16 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง  
17 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 0 ชั่วโมง  
18 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 0 ชั่วโมง  
19 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง  
20 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 0 ชั่วโมง  
21 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 12 ชั่วโมง  50 นาที
22 นครศรีธรรมราช จุดจอดค่ายเทพฯ 0 ชั่วโมง  
23 นครศรีธรรมราช จุดจอดกะปาง 0 ชั่วโมง  
24 ตรัง จุดจอดแยกอันดามัน 0 ชั่วโมง  
25 ตรัง จุดจอดห้วยยอด 0 ชั่วโมง  
26 ตรัง จุดจอด ต.ลำภูรา 0 ชั่วโมง  
27 ตรัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง 13 ชั่วโมง  20 นาที
28 ตรัง จุดจอดย่านตาขาว 12 ชั่วโมง  50 นาที
29 ตรัง จุดจอดปะเหรียน 0 ชั่วโมง  
30 ตรัง จุดจอดทุ่งยาว 13 ชั่วโมง  20 นาที
31 สตูล จุดจอดทุ่งหว้า 13 ชั่วโมง  20 นาที
32 ตรัง จุดจอด ต.สุโละ 0 ชั่วโมง  
33 ตรัง จุดจอดบ้านห้วยไทร 0 ชั่วโมง  
34 สตูล จุดจอดละงู 14 ชั่วโมง  20 นาที
35 สตูล จุดจอดท่าแพ 14 ชั่วโมง  50 นาที
36 สตูล จุดจอด ต.ทุ่งริ้น 0 ชั่วโมง  
37 สตูล จุดจอดฉลุง 14 ชั่วโมง  50 นาที
38 สตูล สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล 14 ชั่วโมง  50 นาที