รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง  
3 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วมาลี 0 ชั่วโมง  
4 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วอรพรรณ 0 ชั่วโมง  
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดร้านสมหมาย 0 ชั่วโมง  
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง  
8 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง  
9 ชุมพร จุดจอดในเมืองชุมพร 0 ชั่วโมง  
10 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง  
11 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง  
12 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง  
13 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 0 ชั่วโมง  
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง  
15 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง  
16 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 0 ชั่วโมง  
17 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 0 ชั่วโมง  
18 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง  
19 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 0 ชั่วโมง  
20 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 13 ชั่วโมง  
21 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง  
22 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง  
23 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยก อ.ชะอวด 0 ชั่วโมง  
24 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ 0 ชั่วโมง  
25 นครศรีธรรมราช จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง  
26 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 0 ชั่วโมง  
27 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง  
28 พัทลุง จุดจอดไสยวน 0 ชั่วโมง  
29 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 13 ชั่วโมง  
30 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 0 ชั่วโมง  
31 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 13 ชั่วโมง  20 นาที
32 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 13 ชั่วโมง  30 นาที
33 พัทลุง จุดจอดคูหา 13 ชั่วโมง  30 นาที
34 สงขลา จุดจอด อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง  
35 สงขลา จุดจอด ต.นาสีทอง 0 ชั่วโมง  
36 สงขลา จุดจอด ต.เขาพระ 0 ชั่วโมง  
37 สตูล จุดจอด อ.ควนกาหลง 0 ชั่วโมง  
38 สตูล จุดจอดนิคม 0 ชั่วโมง  
39 สตูล จุดจอดฉลุง 14 ชั่วโมง  
40 สตูล สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล 14 ชั่วโมง