รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง  
3 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วมาลี 0 ชั่วโมง  
4 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วอรพรรณ 0 ชั่วโมง  
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดร้านสมหมาย 0 ชั่วโมง  
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง  
8 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง  
9 ชุมพร จุดจอดในเมืองชุมพร 0 ชั่วโมง  
10 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง  
11 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง  
12 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง  
13 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง  
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 0 ชั่วโมง  
15 สุราษฎร์ธานี จุดจอดกองบิน 0 ชั่วโมง  
16 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 0 ชั่วโมง  
17 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง  
18 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง  
19 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 0 ชั่วโมง  
20 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 0 ชั่วโมง  
21 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง  
22 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 0 ชั่วโมง  
23 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 12 ชั่วโมง  
24 นครศรีธรรมราช จุดจอดค่ายเทพฯ 0 ชั่วโมง  
25 นครศรีธรรมราช จุดจอดกะปาง 12 ชั่วโมง  30 นาที
26 ตรัง จุดจอดแยกอันดามัน 0 ชั่วโมง  
27 ตรัง จุดจอดห้วยยอด 13 ชั่วโมง  
28 ตรัง จุดจอด ต.ลำภูรา 0 ชั่วโมง  
29 ตรัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง 13 ชั่วโมง