รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : สตูล - พัทลุง - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สตูล สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
2 สตูล จุดจอดฉลุง 0 ชั่วโมง  
3 สตูล จุดจอดควนโดน 0 ชั่วโมง  
4 สตูล จุดจอด อ.ควนกาหลง 0 ชั่วโมง  
5 สตูล จุดจอดเขาพระ 0 ชั่วโมง  
6 สตูล จุดจอดนาสีทอง 0 ชั่วโมง  
7 สงขลา จุดจอด อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง  
8 พัทลุง จุดจอดคูหา 0 ชั่วโมง  
9 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง  
10 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 1 ชั่วโมง  30 นาที
11 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 0 ชั่วโมง  
12 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 2 ชั่วโมง  
13 พัทลุง จุดจอดไสยวน 2 ชั่วโมง  
14 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 2 ชั่วโมง  
15 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 2 ชั่วโมง  30 นาที
16 นครศรีธรรมราช จุดจอดไม้เสียบ 2 ชั่วโมง  30 นาที
17 นครศรีธรรมราช ปตท ไม้เสียบ 2 ชั่วโมง  30 นาที
18 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 2 ชั่วโมง  50 นาที
19 นครศรีธรรมราช จุดจอดสามตำบล 2 ชั่วโมง  30 นาที
20 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 2 ชั่วโมง  30 นาที
21 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 3 ชั่วโมง  30 นาที
22 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 3 ชั่วโมง  30 นาที
23 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 3 ชั่วโมง  30 นาที
24 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 4 ชั่วโมง  50 นาที
25 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 3 ชั่วโมง  30 นาที
26 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง  
27 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 13 ชั่วโมง  45 นาที
++++