รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : สตูล - ตรัง - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สตูล สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
2 สตูล จุดจอดฉลุง 0 ชั่วโมง  
3 สตูล จุดจอด ต.ทุ่งริ้น 0 ชั่วโมง  
4 สตูล จุดจอดท่าแพ 0 ชั่วโมง  
5 สตูล จุดจอดละงู 0 ชั่วโมง  
6 ตรัง จุดจอดบ้านห้วยไทร 0 ชั่วโมง  
7 ตรัง จุดจอด ต.สุโละ 0 ชั่วโมง  
8 สตูล จุดจอดทุ่งหว้า 0 ชั่วโมง  
9 ตรัง จุดจอดทุ่งยาว 0 ชั่วโมง  
10 ตรัง จุดจอดย่านตาขาว 0 ชั่วโมง  
11 ตรัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง 2 ชั่วโมง  30 นาที
12 ตรัง จุดจอด ต.ลำภูรา 2 ชั่วโมง  30 นาที
13 ตรัง จุดจอดห้วยยอด 2 ชั่วโมง  30 นาที
14 ตรัง จุดจอดแยกอันดามัน 3 ชั่วโมง  
15 นครศรีธรรมราช จุดจอดกะปาง 3 ชั่วโมง  30 นาที
16 นครศรีธรรมราช จุดจอดค่ายเทพฯ 2 ชั่วโมง  30 นาที
17 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 3 ชั่วโมง  30 นาที
18 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 3 ชั่วโมง  30 นาที
19 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 3 ชั่วโมง  30 นาที
20 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 3 ชั่วโมง  30 นาที
21 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 3 ชั่วโมง  30 นาที
22 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 5 ชั่วโมง  
23 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 0 ชั่วโมง  
24 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง  
25 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง  
26 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง  
27 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง  
28 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง  
29 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง