รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : พัทลุง - ทุ่งสง - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
2 พัทลุง จุดจอดไสยวน 0 ชั่วโมง  
3 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง  
4 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 นครศรีธรรมราช จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง  
6 นครศรีธรรมราช ปตท ไม้เสียบ 0 ชั่วโมง  
7 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง  40 นาที
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดสามตำบล 0 ชั่วโมง  
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 1 ชั่วโมง  10 นาที
10 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 1 ชั่วโมง  10 นาที
11 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 1 ชั่วโมง  10 นาที
12 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 1 ชั่วโมง  10 นาที
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 2 ชั่วโมง  30 นาที
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 1 ชั่วโมง  10 นาที
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 1 ชั่วโมง  10 นาที
16 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 13 ชั่วโมง