รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : ตรัง - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตรัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
2 ตรัง จุดจอด ต.ลำภูรา 0 ชั่วโมง  
3 ตรัง จุดจอดห้วยยอด 0 ชั่วโมง  
4 ตรัง จุดจอดแยกอันดามัน 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 นครศรีธรรมราช จุดจอดกะปาง 1 ชั่วโมง  
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดค่ายเทพฯ 0 ชั่วโมง  
7 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 1 ชั่วโมง  
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 1 ชั่วโมง  
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 1 ชั่วโมง  
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 1 ชั่วโมง  
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 1 ชั่วโมง  
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 2 ชั่วโมง  15 นาที
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอดกองบิน 0 ชั่วโมง  
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 0 ชั่วโมง  
15 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง  
16 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง  
17 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง  
18 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง  
19 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง  
20 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 13 ชั่วโมง  30 นาที