รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : เชียรใหญ่ - บ่อล้อ - ชะอวด - ทุ่งสง - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.เชียรใหญ่
2 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 0 ชั่วโมง  
3 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ชะอวด 0 ชั่วโมง  
4 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 1 ชั่วโมง  
5 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง  
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดหอนาฬิกา 1 ชั่วโมง  20 นาที
7 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 1 ชั่วโมง  25 นาที
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 1 ชั่วโมง  25 นาที
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 1 ชั่วโมง  25 นาที
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 1 ชั่วโมง  25 นาที
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 1 ชั่วโมง  25 นาที
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 3 ชั่วโมง  15 นาที
13 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 1 ชั่วโมง  25 นาที
14 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 1 ชั่วโมง  25 นาที
15 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 1 ชั่วโมง  25 นาที
16 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 1 ชั่วโมง  25 นาที
17 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 1 ชั่วโมง  25 นาที
18 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง  
19 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 0 ชั่วโมง