ยินดีต้อนรับทุกท่าน

จองตั๋วรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์   ผ่านระบบออนไลนฺ์ เส้นทาง กรุงเทพ-ตรัง-สตูล ทั้งขาไป และ ขากลับ

จองตั๋วเอง เลือกที่นั่งเอง ผ่านระบบจองตั๋วรถทัวร์จากไทยรูท ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์อันดับ 1  ท่านจึงมั่นใจได้ว่าทุกรายการจอง  มีที่นั่งแน่นอน

ไม่ได้ที่นั่ง คืนเงิน 100%

เงื่อนไขดังนี้

  1. ผู้โดยสารต้องตรวจสอบความถูกต้องของการจองตั๋วทุกครั้ง และชำระเงินถูกต้องครบถ้วน
  2. ผู้โดยสารต้องเช็คอินรับตั๋วไม่น้อยกว่า 30 นาทีก่อนรถออก ณ เคาน์เตอร์รับตั๋วที่กำหนดไว้
  3. สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเที่ยวรถหรือที่นั่งในกรณีจำเป็น
  4. คืนเงิน 100% ของราคาตั๋วโดยสาร โดยไม่รวมค่าดำเนินการจัดการ และค่าธรรมเนียมจุดรับชำระเงิน เฉพาะกรณีผู้ให้บริการเดินรถไม่สามารถจัดรถหรือที่นั่งใดๆ ให้ผู้โดยสารเดินทางได้ โดยผู้โดยสารต้องแจ้งที่โทร 02 269 6999 ไม่น้อยกว่า 15 นาทีก่อนรถออก
  5. สงวนสิทธิไม่คืนเงินสำหรับผู้โดยสารซึ่งปฏิเสธการเดินทาง และผู้โดยสารซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท

รับตั๋วเดินทางได้อย่างไร

1. หลังจากชำระเงินเสร็จ ท่านจะได้รับการยืนยันตั๋ว สามารถเช็คสถานะตั๋วได้ที่ : ตรวจสอบสถานะตั๋วที่นี่

2. วันเดินทางจริง กรุณาไปรับตั๋วใบจริงเพื่อใช้ขึ้นรถ ก่อนเวลารถออก 30 นาที ที่เคาร์เตอร์ของบริษัทรถทัวร์ที่สถานีต้นทาง โดยแสดงบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่

Call Center   02-2696999

ชำระเงินค่าตั๋วรถได้อย่างไร

- ชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต VISA และ Master Card

- ชำระเงินผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ใกล้บ้าน ทุกสาขา

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ - สตูล

กรุงเทพ - สตูล

ทรัพย์ไพศาลทัวร์จากกรุงเทพไปจังหวัดสตูล

รายละเอียด

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ - ตรัง

กรุงเทพ - ตรัง

ทรัพย์ไพศาลทัวร์จากกรุงเทพไปจังหวัดตรัง

รายละเอียด

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ - ทุ่งสง

กรุงเทพ - ทุ่งสง

ทรัพย์ไพศาลทัวร์จากกรุงเทพ ไป อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียด